• m2
  • m1
  • neuron
  • neuron2
  • neuron3

brain2

آخرین رویدادها

کارگاه تشریح مغز با رویکرد علوم شناختی

هسته پژوهشی رایان با همکاری انجمن علمی علوم شناختی برگزار می کند     “کارگاه...
نخستین کارگاه آموزشی مغز و استعاره

هسته پژوهشی علوم اعصاب و رفتار رایان ، هسته پژوهشی فلسفه علم دانشگاه فردوسی با...
کارگاه تئوری و عملی آموزش استریولوژی

کارگاه آموزش استریولوژی در روزهای 16 و 17 خرداد ماه توسط مرکز علوم اعصاب و رفتار...
(سمینارهای تخصصی علوم اعصاب (6دی ماه

سارا علیزاده دانشگاه توبینگن آلمان   Inferring what has been learned from the sleeping brain's activity...
(سمینار علوم اعصاب: ديناميك سيناپس و حساسیت مغز به حركت اجسام (اول دیماه

دکتر رضا خانبابایی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشکده فیزیک دانشگاه...

steeeee7686221