دکتر رضا خانبابایی

استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشکده فیزیک دانشگاه اوتاوا

 

"ديناميك سيناپس و حساسیت مغز به حركت اجسام"

 

زمان: سه شنبه 1 دیماه ساعت 11:45

مکان: دانشگاه فردوسی، دنشکده علوم پایه، آمفی تئاتر شماره1

برای دریافت پوستر کلیک کنید

 

خلاصه سخنرانی:

سازوکار درك حركت اجسام در مغز از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است كه همچنان جزء تحقيقات روز نُروفيزيك Neurophysics)) مي باشد ما براي یافتن مكانيزم حركت اجسام در مغز يك سري آزمايشات تجربي بر روي نورون هاي با ميدان ديد وسيع در مغز پرندگان انجام داديم. اين نورون ها فقط به انواع حركت ها حساسند ولي به اجسام ساكن حساس نيستند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه سيناپس ارتباطي مغز و چشم براي انتقال سيگنال هاي بينايي يك رفتار دو فازي از خود نشان مي دهد. همچنين به سيگنال هاي ورودي اين سيناپس ها يك پاسخ دو- دويي مي دهد كه عبور يكي منجر به حذف پاسخ بعدي مي شود. ما به كمك ديناميك غير خطي اين سيناپس ها، مدلي براي شبكه ارتباطي نورون هاي مغزي ارائه می­دهیم كه پيش بيني مي­كند اين قسمت مغز به انواع محرك هاي حركتي از جمله حركت يك جسم حساس است ولي به محرك هاي غير حركتي حساس نيست. علاوه بر این، تشخیص حرکت به جزئيات جسم متحرک بستگی ندارد.