سارا علیزاده

دانشگاه توبینگن آلمان

 

Inferring what has been learned from the sleeping brain's activity


 حمیدرضا جمال آبادی

(دانشگاه توبینگن آلمان)

 Decoding mental states using multivariate  pattern analysis: overlooked statistical properties and implications  for hypothesis testing

 

زمان: یکشنبه 6 دیماه ساعت 11:30

مکان: دانشگاه فردوسی، آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

برای دریافت پوستر کلیک کنید