کارگاه تئوری و عملی آموزش استریولوژی

کارگاه آموزش استریولوژی در روزهای 16 و 17 خرداد ماه توسط مرکز علوم اعصاب و رفتار رایان به مدت 4 ساعت و با تدریس جناب  آقای دکتر مرتضی بهنام رسولی برگزار می گردد. هزینه کارگاه 10 هزار تومان و ظرفیت محدود است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کارگاه به انجمن علمی زیست شناسی مراجعه نمایید

دریافت پوستر کارگاه