نخستین کارگاه آموزشی مغز و استعاره

هسته پژوهشی علوم اعصاب و رفتار رایان ، هسته پژوهشی فلسفه علم دانشگاه فردوسی با همکاری مرکز جامع آرن برگزار می کند:

نخستین کارگاه آموزشی مغز و استعاره

مدرس: دکتر حسین دباغ (دکتری فلسفه اخلاق از دانشگاه آکسفورد)

10 جلسه دو ساعته (به صورت اسکایپی)

مکان: سالن همایش های مرکز جامع آرن

زمان: شنبه ها ساعت 16تا18 (از 21مرداد 96)

پوستر کارگاه

اطلاعات بیشتر در: